Skule og barnehage

Ein barneskule på kvar øy

Helse og omsorg

Styrke grunnbemanninga i omsorgssektoren

Næringsliv
Næringsliv

Det må vere gode vilkår både for etablering og vekst for verksemder i kommunen.

Kyrkje

Utvidingar av kyrkjegardane på Valderøy og Godøy

Skule og barnehage

Ein barneskule på kvar øy

Giske Kommune er ein god kommunen å bu i.

Kommunen er den med tredje størst folketalsvekst

DET ER GRATIS Å VÆRE MEDLEM I TLG

Klikk å gå til registreringsskjema!

Tverrpolitisk liste for Giske
Ja til ein ansvarleg politikk i Giske